VNG (videonystagmografi)

Här undersöks balanssinnet med hjälp av ögonrörelser som registreras av en infraröd kamera. Tidigare användes ENG där muskelaktiviteten runt ögonen mättes, men VNG betraktas idag vara en mer exakt mätmetod. Förmågan att fixera och följa objekt mäts med en graf och ögonrörelserna spelas in.

Förmågan att kunna följa objekt, flytta ögonen snabbt både viljemässigt och reflexmässigt är direkt ihopkopplat med vårt balanssystem.

Vid behov kompletteras VNG med en s.k. Kalorisk test då varm respektive kall luft sprutas in i örat och s.k. nystagmus (reflexögonrörelser) noteras.

Du bör undvika att ta medicin mot yrsel eller lugnande mediciner ett till två dygn före undersökningen. Använd inte mascara eller ögonskugga undersökningsdagen.

Undersökningen tar ca 30-60 minuter. Kostnad 420 kronor. Tillbaka