CAP-systemet

CAPs-systemet utvecklades ursprungligen av NASA (amerikanska rymdstyrelsen) i USA på 60-talet för att testa astronauter som skulle arbeta under viktlösa tillstånd och ibland i mörker.

Testet tar 20 sekunder då patienten står på ett mjukt underlag, blundar och balansen registreras.

CAPs-systemet mäter med hjälp av ett dataprogram graden av svaj. Informationen kompletteras därefter med koefficienter för ålder, kön och längd.

Resultatet visas som en graf alt. i procent utav ett normalvärde och CAPs-systemet räknar ut riskfaktorn för att ramla/tappa balansen.

Många ryggrelaterade problem hänger ihop med vår förmåga att kunna hålla balansen och snabbt korrigera oss.

CAPs-systemet är ett viktigt hjälpmedel för att kunna mäta effekten av träningsprogram och behandlingar.
Tillbaka