Vanliga Frågor

DHTML Widget : Accordion Menu 2.0 Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver. Här följer några exempel på åkommor som kan behandlas effektivt med kiropraktik:
Ont i ryggen, ryggskott, lumbago
Kan ha många orsaker. Kräver noggrann undersökning för att ställa rätt diagnos. Kan komma från muskler, leder, ligament, skelett. Kiropraktorn kan behandla de flesta orsaker till ont i ryggen, ryggskott, lumbago.
Diskbråck och Ischias
Läs mer om diskbråck och ischias här.
Ont i nacken, bröstryggen
Många fall av nackbesvär kan behandlas av kiropraktorn. Ont i nacken och bröstryggen kan ha många orsaker. De vanligaste orsakerna är värk från muskler, leder, ligament eller skelett. Noggrann undersökning behövs för att bestämma orsaken.
Nackspärr
Smärtsam låsning av nacken som kan vara orsakad av muskelkramp och/eller låsning av nackkotorna. Det är en fördel med ett snabbt omhändertagande hos kiropraktorn.
Värk i armarna
Kan komma lokalt från armen t.ex. tennisarmbåge eller vara smärtstrålning från nacken eller axeln. Kräver noggrann undersökning hos kiropraktorn.
Huvudvärk
Huvudvärk kan komma från nacken s.k. cervikogen huvudvärk. Då huvudvärk kan ha en mängd olika orsaker behövs en noggrann undersökning hos kiropraktorn för att avgöra vilken typ av behandling som bör ges.
Yrsel
Vissa typer av yrsel går att behandla. Kräver alltid en mycket noggrann undersökning för att klassificera yrseln och bedöma om den är behandlingsbar.
Läs mer här.
Träning, motion och idrottsskador
Norra Chiropraktor Mottagningen är inte en renodlad idrottsskadeklinik men det går att söka för rygg och ledbesvär i samband med idrottsskador. Vi utreder patienter med kvarvarande besvär efter hjärnskakningar och ger även råd avseende träning och rehabilitering.
Läs mer här.
Ledbesvär
Vi har behandlingsmetoder för smärtor i tex. axel, knä och fötter.


Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, leder och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc.

I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls på en internationellt hög nivå.

Kan kiropraktorn behandla huvudvärk?

Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall är dessutom det man tror vara migrän i själva verket feldiagnoserad nackhuvudvärk, vilket behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Även spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik.

Gör det ont när ni behandlar min rygg/nacke?

Nej, för det mesta känns det inte alls och i flesta fall är det rätt skönt och befriande.